Olaglig handel på nätet

En allt större del av alla handelstransaktioner genomförs idag på internet. En av anledningarna till det är alla de, förhållandevis säkra, betalningslösningar som man nu kan välja bland. Internethandel är ofta svårare att kontrollera än när varor byter ägare i fysiska butiker. Just det faktum att det blivit så vanligt att artiklar skickas via post efter att ett köp genomförts online, skapar också möjligheter för dem som inte är nogräknade när det gäller lagar och regler. I den här texten ska vi titta på några olika brott som genomförs på internet.

Risken att bli upptäckt är liten

Olagliga mediciner och antibiotika säljs olagligt online från utlandet. Risken att bli upptäckt är inte så stor när försändelserna skickas som vanlig post. Det är nämligen bara en liten del av alla brev som kan kontrolleras. Ofta handlar det om en gråzon där det inte är helt tydligt vad som är tillåtet och inte. Något annat som är mycket vanligt, och en form av mindre bedrägeri, är när en säljare av en vara på till exempel Ebay, deklarerar den som en gåva. För att köparen ska slippa betala tull och andra avgifter. När det gäller köp och försäljning av större kvantiteter i kommersiellt syfte krävs ofta licenser och andra tillstånd. Annars är de fråga om olaglig handel.

Darknet, internets skuggsida

En stor del av all olaglig handel på internet görs upp på det man brukar kalla för Darknet. Det är en del av internet som man bara kan komma åt genom vissa krypteringsprogram som gör så att alla användare är anonyma. För att man ska kunna köpa varor av varandra används i regel elektroniska valutor som är mycket svåra att spåra. Bitcoins är den vanligaste av dessa valutor. På Darknet påstås det att man kan hitta allt från vapen till stora partier med droger och stulna identitetsuppgifter, till exempel kontonummer. Några av de största handelsplatserna på Darknet har dock kunnat stängas ner av bland annat amerikanska myndigheter.

originmag